Jag drömde att jag läste Surat Ya-Seen högt, den första sidan av den
Civilståndet är gift